Sijoitamme arvoon.

PL 226
00101 Helsinki


rahastot@rivalrahastot.fi

Öppettider
9.00 - 17.00

Rival-fonderna samt deras intressenter fick under måndagens ordinarie bolagstämma sitt förslag igenom och gör nu entré i Findas ledningsgrupp. Under mötet röstade av de representerade aktierna 73 % för att Rival-fonderna skulle gå med i ledningen utav det totala 57 % närvarande aktierösterna.

Till den nya styrelsen valdes tre utav Rival-fonderna representanter: portföljförvaltare Sami Aurejärvi, som även blev utsedd till styrelsens ordförande, Niko Palonen utseddes som ansvarig för kundrelationer, försäljning och marknadsföring samt investeringsanalytiker Riikka Karppinen. Utöver detta valdes även till den nya styrelsen verkställande direktör Timo Rautanen och advokat Justus Könkkölä. Från och med den 1.3. har Rival-fondernas portföljförvaltare Tommi Aurejärvi blivit utvald till Findas nya verkställande direktör.

Under Findas årsstämma beslutades i enlighet med styrelsens förslag att en dividend på 5,00€ per aktie kommer att utdelas under räkenskapsår 2016. Utöver detta valdes även att inte bevilja den tidigare styrelsen och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2016. Under årsstämman beslutades även i överenstämmelse med Rival-fonderna förslag att ta tillbaka de aktieemissionsrättigheter som getts till styrelsen.

Årsstämman samt makt skiftet är någonting som har publicerats brett i bland annat Turun Sanomat och Satakunnan Kansa.

Rival-fonderna tackar för alla intressenter samt övriga inblandade.