Sijoitamme arvoon.

PL 226
00101 Helsinki

+358 (0)40 842 8460
rahastot@rivalrahastot.fi

Öppettider
9.00 - 17.00

9

Placeringar

Första Rival-fonden grundades året 2006. I dagens läge har sjutton fonder grundats och ett kapital på cirka 250 miljoner euro har blivit investerat i dessa. Hittills har elva fonder upplösts med en medianavkastning liggande på 11 % per år.

Rival-fonderna placerar i första hand i lokala före detta telefonbolag som äger märkvärdiga delar av DNA. Vi på Rival värdesätter placeringsobjekt med stabilt resultat, stark balansräkning samt god ränta.

Rival-fondernas historiska avkastning baserar sig på (50%) dividender och (50%) värdeökning. På grund av den icke likvida marknaden kräver investeringar som dessa en förmåga att kunna inlösa placeringarna möjligast närmast det verkliga värdet. Placeringarna är någonting som görs på långsikt och inlösningen kräver en aktiv verksamhet.

Fusioner & Förvärv

Under årens lopp har Rival-fonderna varit medverkande i ett antal betydelsefulla Fusioner och företagsförvärv. Rival-fonderna deltog i Kymen telefons företagsförvärv redan 2007. Finda erbjöd en riktad aktieemission åt Rival-fonderna 2012. Rival fonderna inlöste sina aktieinnehav värt 30 miljoner euro år 2015.

12
13

Rival-fonderna är Aurejärvi Holdings Ab:s hanterade fonder.

Aurejärvi Holdings Ab grundades som ett familjebolag 1999. Aurejärvi Holdings Ab fungerar enligt AIFM-direktiven som en registrerad alternativ fondförvaltare.

13

Rival-fondernas placeringsobjekt riktar sig främst mot onoterade aktier. Vi på Rival värdesätter placeringsobjekt med stabilt resultat, stark balansräkning samt god ränta. Majoriteten av dessa investeringar är placerade i lokala telefonbolag eller DNA:s ägarbolag.

13

Första Rival-fonden grundades året 2006. I dagens läge har sjutton fonder grundats och ett kapital på cirka 250 miljoner euro har blivit investerat i dessa. Hittills har elva fonder upplösts med en medianavkastning liggande på 11 % per år.

Vi svarar gärna på dina frågor.

Kontakta oss