Sijoitamme arvoon.

PL 226
00101 Helsinki

+358 (0)40 842 8460
rahastot@rivalrahastot.fi

Öppettider
9.00 - 17.00

Rival-fonderna

Rival-fonderna är en institutionell investerare som har specialiserat sig i gamla lokala telefonbolag, som äger mobiloperatören DNA:s aktier.

Sedan början av 1999-talet har Rival-fonderna investerat cirka 250 miljoner euro i onoterade aktier. Som ett resultat av dessa investeringar har Rival-fonderna samt deras nyckelpersoner deltagit i en stor del av branschens mest betydelsefulla fusioner och förvärv.

Med sin verksamhet strävar Rival-fonderna att främja jämställd behandling av såväl aktieägarna samt den starka utvecklingen av aktieägarvärdet. För att åstadkomma detta förväntar vi oss en klar strategi, ekonomisk insyn samt ett klargörande av ägarstrukturen.

Syftet med Rival-fonderna har varit att öka aktieägarvärdet inom före detta lokala telefonbolag samt att säkra tillväxtmöjligheterna hos deras placeringar.

DNA har utvecklats till en väldigt lönsam operatör med över 3,7 miljoner mobila- och fastnätverkskunder samt med en 26 procentig marknadsandel inom mobilabonnemang. Samtidigt har värdet på Rival-fondernas placeringsobjektens värde stigit märkvärt p.g.a. deras ägarandelar i DNA.

DNA börsnoterades framgångsrikt under december månad 2016. Till Rival-fondernas huvuduppgift hör att avkasta det värde som uppstod under DNA:s börsintroduktion till aktieägarna av ägarbolagen.

image

Centraliserat investeringsbolag erbjuder mervärde

Vår marknadsledande position erbjuder signifikanta förmåner vid så väl köp som försäljning av onoterade aktier.

Vid placering i före detta lokala Telefonbolags aktier krävs konstant arbete samt det rätta kontaktnätverket. Våra investeringars framgång baser sig på den långa erfarenheten som våra nyckelpersoner innehar. Särskilt då det handlar om onoterade marknader.

Sami Aurejärvi, Portfolio Manager