Sijoitamme arvoon.

PL 226
00101 Helsinki

+358 (0)40 842 8460
rahastot@rivalrahastot.fi

Öppettider
9.00 - 17.00

Tommi Aurejärvi

Portfolio Manager

Tommi Aurejärvi är Aurejärvi Holdings Ab:s styrelseordförande. Tommi besitter en 20 års placeringshistoria och har erfarenhet av onoterade telefonbolagsaktier sedan 1997. Han har även fungerat som portföljförvaltare för Wip Asset Management Ab och Fourton Ab.

Sami Aurejärvi

Portföljförvaltare, Portfolio Manager

Sami Aurejärvi är Aurejärvi Holdings Ab:s verkställande direktör. Sami har en placeringshistoria sedan 1999. Han är utbildad Juridik kandidat (OTK) och har länge arbetat som advokat.

Riikka Karppinen

Investeringsanalytiker

Rikka Karppinen har arbetat för Aurejärvi Group sedan 2007.