Sijoitamme arvoon.

PL 226
00101 Helsinki

+358 (0)40 842 8460
rahastot@rivalrahastot.fi

Öppettider
9.00 - 17.00

Niko Palonen

Försäljning & kundrelationer

Niko Palonen är Aurejärvi förmögenhetsförvaltning Ab:s verkställande direktör. Vid sidan om den ekonomiska förvaltningen hör även till hans uppgifter att uppehålla Rival-fondernas kundrelationer, försäljning samt marknadsföring.

+358 (0)40 842 8460
niko.palonen@aurejarvi.fi

Linda Holappa

Back office

Linda Holappa arbetar med Rival-fondernas Back office uppgifter.

+358 (0)40 500 2314
linda.holappa@aurejarvi.fi