Sijoitamme arvoon.

PL 226
00101 Helsinki


rahastot@rivalrahastot.fi

Öppettider
9.00 - 17.00

Vår framgång
bygger på expertis

Våra nyckelpersoner är specialiserade på före detta lokala telefonbolag.
Rival-fonderna har tio års framgångsrik verksamhetshistoria och starka referenser gällande placeringar i dessa icke listade bolag.

Rival Invest – Alternativfonder

Sammanfattning

  • Aurejärvi Group har under åren 2006-2016 grundat 17 Rival Invest Fonder
  • Sammanlagt har cirka 250 miljoner euro blivit placerat i tidigare lokala Telefonbolag
  • Fonderna är tidsbundna och majoriteten av dessa har upplösts eller är nära slutet på sin tidsperiod
  • Totalt runt 300 investerare vars investeringar haft god avkastning
  • Investeringarnas median nettoavkastning har snittat 11,0 % p.a.
  • Historiska avkastningen har bestått av cirka 50 % dividend och 50 % försäljningsvinst

Presentation

Tommi Aurejärvi

portfolio manager

Rival-fonderna har en lång placerings erfarenhet inom före detta lokala Telefonbolag. Investeringarna har resulterat i stabila avkastningar. Vår marknadsledande position garanterar att våra synpunkter beaktas vid utvecklingen av företagen.

Centraliserat investeringsbolag ger mervärde

Be om ett fond presentation

Våra investeringsråd är konfidentiella.
Vi ger er mer än gärna övrig information angående vår verksamhet samt våra placeringar personligen.

Kontakta oss
Vi svarar gärna på dina frågor.

Kontakta oss