Sijoitamme arvoon.

PL 226
00101 Helsinki


rahastot@rivalrahastot.fi

Öppettider
9.00 - 17.00

Rival-fondernas ägarandel i Finda, som är den andra huvudägaren i DNA har med hjälp av två affärer ökat till mera än 30 %.

I November 2016 köpte Rival-fonderna Anvia ägda Finda aktier för 11,8 miljoner euro.

I December 2016 sålde PHP liiketoiminta Ab 3,34 miljoner Finda A-aktier till Rival-fonderna.

Efter transaktionerna är Rival-fonderna den enskilt största aktieägaren av Finda. Rivals syfte är att genom bolagsstyrning påverka företagets strategi på ett sådant sätt att det gynnar aktieägarna i företaget.

Transaktionerna har ingen effekt på DNA som gör goda vinster samt är ett utmärkt styrt bolag.