Sijoitamme arvoon.

PL 226
00101 Helsinki

+358 (0)40 842 8460
rahastot@rivalrahastot.fi

Toimisto auki
9.00 - 17.00

Rival-rahastot

Rival-rahastot on institutionaalinen sijoittaja, joka on erikoistunut matkapuhelinoperaattori DNA:ta omistavien entisten alueellisten puhelinyhtiöiden osakkeisiin.

Vuodesta 1999 alkaen Rival-rahastot on sijoittanut yhteensä noin 250 miljoonaa euroa listaamattomien yritysten osakkeisiin. Näiden sijoitusten myötä Rival-rahastot ja sen avainhenkilöt ovat osallistuneet useisiin toimialan merkittäviin yritysjärjestelyihin.

Toiminnallaan Rival-rahastot haluaa edistää kaikkien osakkeenomistajien yhtäläistä kohtelua sekä omistaja-arvon vahvaa kehitystä. Näkemyksemme mukaan tämä vaatii yhtiöiltä selkeää strategiaa, taloudellista läpinäkyvyyttä ja omistajarakenteiden selkeyttämistä.

Rival-rahastojen tavoitteena on ollut entisten alueellisten puhelinyhtiöiden omistaja-arvon kasvattaminen sekä niiden omistaman DNA:n liiketoiminnan kasvuedellytysten turvaaminen.

DNA:sta on kehittynyt kannattavasti toimiva operaattori, jolla oli yli 3,7 miljoonaa matkaviestin- ja kiinteän verkon asiakkuutta sekä 26 prosentin markkinaosuus matkapuhelinliittymissä. Rival-rahastojen sijoituskohteina olevien DNA:n omistajayhtiöiden omistaja-arvo on samalla moninkertaistunut.

DNA listautui onnistuneesti Helsingin pörssiin joulukuussa 2016. Rival-rahastojen päämääränä on varmistaa DNA:n listautumisesta syntyneen arvon tulouttaminen omistajayhtiöiden osakkeenomistajille.

image

Keskitetty sijoitusyhtiö tarjoaa lisäarvoa

Asema markkinan suurimpana toimijana tarjoaa huomattavan edun sekä ostettaessa että myytäessä listaamattomia osakkeita

Entisten alueellisten puhelinyhtiöiden osakkeisiin sijoittaminen vaatii aktiivista otetta ja oikeita kontakteja. Sijoitusyhtiön avainhenkilöiden pitkä ja mittava kokemus alalta on sijoittamisen kulmakivi..

Sami Aurejärvi, salkunhoitaja