Sijoitamme arvoon.

PL 226
00101 Helsinki

+358 (0)40 842 8460
rahastot@rivalrahastot.fi

Toimisto auki
9.00 - 17.00

9

Sijoituskohteet

Ensimmäinen Rival-rahasto käynnistettiin vuonna 2006. Yhteensä Rival-rahastoja on käynnistetty seitsemäntoista, ja niihin sijoitettu pääoma on noin 250 miljoonaa euroa. Rahastoista on tähän mennessä purettu yksitoista, ja niiden mediaanituotto on ollut 11,0 % p.a.

Rival-rahastojen sijoituskohteena on ensisijaisesti entiset alueelliset puhelinyhtiöt, jotka ovat DNA:n omistajayhtiöitä. Sijoituskohteiden valinnassa painotetaan vakaata tuloksentekokykyä, vahvaa tasetta ja hyvää osinkoa.

RIval-rahastojen tuotto on historiallisesti muodostunut osingoista (50%) ja arvonnoususta (50%). Epälikvidillä markkinalla tuoton saaminen edellyttää myös kykyä purkaa sijoitus mahdollisimman lähellä käypää arvoa. Sijoittaminen on pitkäaikaista, ja sijoitusten purkaminen edellyttää aktiivista toimintaa.

Yritysjärjestelyt

Vuosien saatossa Rival-rahastot ovat osallistuneet moniin merkittäviin yritysjärjestelyihin. Rival-rahastot olivat mukana Kymen Puhelimen yritysjärjestelyissä jo vuonna 2007. Finda suuntasi Rival-rahastoille osakeannin vuonna 2012. Rival-rahastot purkivat osakeomistuksiaan puhelinyhtiöissä 30 miljoonan euron järjestelyissä vuonna 2015.

12
13

Rival-rahastot ovat Aurejärvi Holdings Oy:n hallinnoimia rahastoja.

Aurejärvi Holdings Oy on vuonna 1999 perustettu perheyhtiö ja se toimii AIFM-direktiivin mukaisena rekisteröityneenä vaihtoehtorahaston hoitajana.

13

Rival-rahastojen sijoituskohteena on ensisijaisesti listaamattomia yhtiöitä. Sijoituskohteiden valinnassa painotetaan vakaata tuloksentekokykyä, vahvaa tasetta ja hyvää osinkoa. Valtaosa sijoituksista on tehty maakunnallisiin puhelinyhtiöihin tai DNA:n omistusyhtiöihin.

13

Ensimmäinen Rival-rahasto perustettiin vuonna 2006. Yhteensä Rival-rahastoja on käynnistetty seitsemäntoista. Niihin on sijoitettu pääomaa 250 miljoonaa euroa. Rahastoista on tähän mennessä purettu yksitoista. Rahastojen mediaani nettotuotto on ollut 11,0 % p.a.

Jos Sinulla on jotain kysyttävää sijoittamisesta, autamme mielellämme.

Ota yhteyttä