Sijoitamme arvoon.

Keskuskatu 1 A, 6. krs
00100 Helsinki

+358 (0)40 842 8460
rahastot@rivalrahastot.fi

Öppettider
9.00 - 17.00

Rival Alternative Invest II Ky fondens teckningsperiod är som bäst i gång. Teckningar mottas fram till den 31.10.2016 eller fram tills den maximala storleken har uppnåtts. Fondens maximala storlek uppgår till 20 miljoner euro. Fonden placerar i DNA ägarbolag. Beräknad placeringstid är 2+1 år. Fonden är endast avsedd för professionella investerare.