Sijoitamme arvoon.

Keskuskatu 1 A, 6. krs
00100 Helsinki

+358 (0)40 842 8460
rahastot@rivalrahastot.fi

Öppettider
9.00 - 17.00

Niko Palonen

Försäljning & kundrelationer

Niko Palonen är Aurejärvi förmögenhetsförvaltning Ab:s verkställande direktör. Vid sidan om den ekonomiska förvaltningen hör även till hans uppgifter att uppehålla Rival-fondernas kundrelationer, försäljning samt marknadsföring.

Essi Väänänen

Back office

Essi Väänänen ansvarar för administrationen över Rival-fonderna. Essi har arbetat för Aurejärvi Group sedan 2012.

Linda Holappa

Back-office

Linda Holappa arbetar med Rival-fondernas Back office uppgifter.