Sijoitamme arvoon.

Keskuskatu 1 A, 6. krs
00100 Helsinki

+358 (0)40 842 8460
rahastot@rivalrahastot.fi

Öppettider
9.00 - 17.00

Fortum Ab har 31.8.2016 genomfört sitt förvärv av Ekokem Ab:s aktier utav deras fyra största aktieägare. De fyra största aktieägarnas andel motsvarade cirka 81 procent av bolagets aktier. Efter förvärvet uppgår nu Fortums ägarandel av Ekokem till över 90 procent. Minoritetsaktiernas inlösenprocess påbörjas.

Rival-fonden Alternative Invest KB köpte mellan februari och mars 2016 majoriteten av sina mer än 23 000 Ekokem aktier. Förvärvspriset uppgick till 96 euro per aktie. Fortum erbjuder 165 euro per aktie. Alternative Invest KB:s avkastning utav försäljningen av Ekokem aktierna kommer att gå upp till cirka 1 630 000 euro eller ungefär 73 procent.