Sijoitamme arvoon.

Keskuskatu 1 A, 6. krs
00100 Helsinki

+358 (0)40 842 8460
rahastot@rivalrahastot.fi

Öppettider
9.00 - 17.00

DNA publicerade 20.10. en stark delårsrapport och 26.10. meddelade bolaget om en börsintroduktion. Bifogat en kort presentation angående DNA:s notering samt de signifikantaste siffrorna från delårsrapport. Rival Alternative II kommer att placera i DNA:s ägarbolag som fortfarande efter listningen erbjuder ett bra risk/avkastnings förhållande. Ägarbolagen kommer att fortsätta som onoterade och handeln med dessa görs på utsidan av börsen. Rival Alternative II har mottagit insättningar på 20 miljoner euro, fondens nästa steg kommer att vara en inkallelse av kapitalet och påbörjandet av investeringarna.

DNA:s Notering

DNA listar sig på Helsingforsbörsen. Information angående noteringen gavs 26.10.

”det var då ingen överraskning, DNA noterar sig på börsen.
DNA listar sig på Helsingforsbörsen.

DNA:s Viktigaste siffrorna mellan Juli-Sep

Omsättningen steg med 7,4 procentenheter och låg på 221,5 miljoner euro (206,3)
(EBITDA) steg med 5,3 procentenheter till 66,4 miljoner euro (63,0). (EBITDAS) procent av omsättningen låg på 30,0 procent (30,5).
Jämförbart (EBITDA) var 70,9 miljoner euro (63,0)
Rörelseresultatet steg med 15,4 procentenheter till 29,3 miljoner euro (25,4). Rörelseresultatets procent av omsättningen steg till 13,2 procent (12,3)
Jämförbart rörelseresultat var 33,9 miljoner euro (25,4)
DNA erhöll 63.000 nya mobilabonnemang medan Elisa förlorade 6.600.

DNA:s verkställande direktör Jukka Leinonen kommenterade sin recension enligt följande: som en helhet har 2016 hittills varit det bästa i DNA:s historia såväl på den ekonomiska fronten som på kundnöjdheten och när det gäller antalet kunder. Dessutom uppnådde vi under det tredje kvartalet en viktig milstolpe när vårat 4G-nätverk nådde upp till 99 procent av den finländska populationen. Finlands telenätverk Ab har sedan våren 2015 byggt upp det mobila kommunikationsnätverket i både norra samt östra Finland. Största delen av alla investeringar till detta betydande projekt är nu gjorda efter att i början av oktober färdigställt vårt sista stora område i södra karelen.

Omsättningen förväntas öka aningen och rörelseresultatet förväntas öka signifikant under 2016 i jämförelse med 2015. Koncernens finansiella ställning förväntas hållas stabilt.