Sijoitamme arvoon.

Keskuskatu 1 A, 6. krs
00100 Helsinki

+358 (0)40 842 8460
rahastot@rivalrahastot.fi

Öppettider
9.00 - 17.00

Rival Alternative Invest II Ky fondens teckningsperiod är som bäst i gång. Teckningar mottas fram till den 31.10.2016 eller fram tills den maximala storleken har uppnåtts. Fondens maximala storlek uppgår ...

Läs mer
Fortum Ab har 31.8.2016 genomfört sitt förvärv av Ekokem Ab:s aktier utav deras fyra största aktieägare. De fyra största aktieägarnas andel motsvarade cirka 81 procent av bolagets aktier. Efter förvärvet ...

Läs mer
Helsingin Sanomat (HS) rapporterade 15.7.2016 att Finlands tredje största teleoperatör Dna enligt tidningskällorna kommer att genomgå en börsintroduktion under hösten. Detta skulle vid jämförelse av omsättning näst största börsintroduktion av ...

Läs mer
Rival Turku Ab startade sin verksamhet under våren 2010. Fonden förvaltade ett total kapital på 1 312 500 euro. Fonden investerade i DNA Ab:s ägarbolag. Fonden sålde sina sista innehav ...

Läs mer
Niko Palonen är från och med 7.3.2016 Aurejärvi Kapitalförvaltning Ab:s nya verkställande direktör. Till hans ansvarsområde hör bland annat Rival-fondernas kundrelationer, försäljning samt marknadsföring. Palonen har fungerat inom investeringsvärlden sedan ...

Läs mer